IBM

Платформа для рішень рівня ERP для керування фізичними активами

Стандартні функції системи IBM Maximo дозволяють автоматизувати керування ТОіР підприємств будь-якого масштабу, які використовують будь-які методи і практики виконання робіт, як для тих, хто купує, так і для тих, хто постачає послуги щодо ремонту і обслуговування обладнання. Багаторічний досвід експлуатації системи Maximo дозволив доповнити базову версію спеціалізованими індустріальними рішеннями для енергетики, ЖКГ, нафтогазової індустрії, транспорту та ін.

Підсистеми:

IBM® Maximo ® Asset Management – керування роботами щодо технічного обслуговування і ремонту обладнання

Мови і технології:

IBM WebSphere, Java, WEB-технології

Microsoft

Локальне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP)

Microsoft Dynamics Axapta (Microsoft Dynamics AX) – локальне рішення для планування ресурсів підприємства (ERP). яке пропонує необхідні інструменти для керування фінансами, кадрами і поточною діяльністю, підвищує ефективність бізнесу, за рахунок прийняття виважених рішень. Забезпечує раціональне використання засобів за рахунок використання функціоналу планування ресурсів підприємства та інших галузевих інструментів. Microsoft Dynamics AX органічно вписується у повсякденнну роботу співробітників, які вже використовують бізнес-програми та ІТ-інфраструктуру Microsoft, спрощуючи його опанування і використання.

Архітектура Microsoft Dynamics AX базується на унікальній структурі шарів, яка дозволяє контролювати будь-які зміни функціональності (модифікації програмного коду). Функціональність, специфічна для тієї чи іншої країни, для певної галузі або клієнта, створюється і зберігається у шарах, які доповнюють ядро. Фізично кожному шарові відповідає окремий файл, в якому зберігаються модифіковані і додані об’єкти. Найвищі шари служать користувачам для збереження модифікацій, наприклад, для шаблонів звітів. Об’єкти стандартної функціональності системи не можна змінити або видалити. У разі зміни об’єкт копіюється на верхньому рівні в ієрархії шарів. Це дає партнерам і клієнтам можливість порівнювати свої модифікації, а у разі потреби – повертатися до вихідної функціональності, просто видаляючи змінені елементи зі свого шару. Буде виконаний код, який знаходиться у вищих шарах.

Мови і технології:

Середовище розробки MorphX системы Microsoft Dynamics AX – мультицільовий набір утиліт для розробки ERP-систем. З його допомогою адміністратори і програмісти можуть додавати нову функціональність або змінювати дійсну швидко і з мінімальним написанням програмного коду. Зручне середовище розробки для партнерів, клієнтів і користувачів. Унікальна мультишарова архітектура розробки. Об’єктно-орієнтирована мова Х++. IntelliMorph – Технологія змін зовнішнього виду форм і звітів у Microsoft Dynamics AX, яка не потребує додаткового програмування. IntelliMorph дозволяє змінювати дизайн форм і звітів, заголовки полів, а у разі зміни мови автоматично коригує розмір заголовків для оптимального відображення.

Редактор X++ —інтегроване середовище для модифікації дійсних елементів програмного коду і створення нових. Налагоджувач X++ надає програмістам можливість перевірки та аналізу програмного коду. Можливості налаштування доступні і для клієнтів, які підключаються до системи через Dynamics AX Business Connector, в тому числі для веб-програм і модулів електронної комерції.

SQL Server Reporting Services – Програмна серверна система створення звітів, розроблена корпорацією Microsoft. Вона використовується для підготовки різноманітних інтерактивних і друкованих звітів. Система адмініструється через веб-інтерфейс. Reporting services використовують інтерфейс веб-служб для підтримки розробки звичайних звітних програм. Звіти описують за допомогою Report Definition Language (RDL) мовою розмітки XML. Звіти можуть проектуватися за допомогою останніх версій Microsoft Visual Studio із додатком Business Intelligence Projects або за допомогою Report Builder, що входить у комплект — спрощеного інструмент, який не пропонує повний функціонал Visual Studio. Звіти, визначені за допомогою RDL, можуть створюватися у різноманітних форматах, включно із Excel, DOC, PDF, CSV, XML, TIFF та ін.

Microsoft SQL Server – платформа для роботи із базами даних, яка забезпечує можливість крупномасштабної оперативної обробки транзакцій, зберігання даних і роботи із програмами.

Фахівці:

Наші розробники, аналітики і тестувальники мають больше ніж восьмирічний досвід роботи із ERP Microsoft Dynamics AX та досвід впровадження Microsoft Dynamics AX на великих підприємствах.

Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501