010Впровадження ERP-системи на підприємстві – з одного боку, це нові можливості для підприємства і бізнесу, з іншого – нові ризики. Подібний проект передбачає реструктуризацію основних функціональних складових бізнесу, а потім їхню подальшу інтеграцію. Проект впровадження ERP-системы потребує значних ресурсів: і фінансових, і людських, а успіх проекту завжди буде залежати від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

За понад 20-річний досвід роботи ми отримали не тільки глибоке розуміння процесів впровадження з боку компанії-інтегратора. Ми змогли у процесі роботи з різними підприємствами визначити основні фактори внутрішнього середовища компанії-замовника, які добре впливають на кінцевий результат проектів.

Мета і стратегія

Проект ввпровадження ERP-системи не може існувати тільки тому, що назва проекту звучить як гарна ідея, а загальне впровадження подібного ПЗ – тренд у галузі. Впровадження ERP – завжди засіб досягнення мети.

У компанії завжди мають бути чітко сформульовані (не тільки якісно, але й кількісно!) стратегічні цілі, існувати розуміння шляхів їхнього досягнення. В свою чергу будь-яке ERP-рішення – інструмент реалізації бізнес-стратегії. Тому розуміння керівництвом і власниками компанії того, яким чином впроваджене програмне забезпечення підтримає реалізацію певних стратегічних цілей, стане одним із ключових факторів успіху проекту.

Кваліфікований консалтинг

Одиниці компаній і холдингів мають внутрішні ресурси із відповідною експертизою і досвідом, які дозволять реалізувати критично важливий проект впровадження ERP-системи. Переважно ще на етапі вибору ERP-системи компанія буде залучати зовнішніх експертів.

У компаніях-інтеграторах працюють групи консультантів, які мають великий практичний досвід і галузеву експертизу. Часто незалежні консультанти, які мають досвід роботи у проектах впровадження ERP-рішень, готові надати консультаційні послуги щодо вибору програмного продукту.

Критично важливим фактором у процесі вибору консультантів і експертів є їхній досвід роботи у галузі бізнесу замовника. Розуміння консультантом основних бізнес-процесів, ризиків, критеріїв якості і т.д. підвищить вірогідність прийняття вірного керівного рішення щодо вибору ПЗ.

Підвищить вірогідність, але не запропонує відповідальність за прийняте рішення. Тому на цьому етапі важливий не тільки вірний вибір консультанта, але й активна позиція топ-менеджерів, функціональних керівників підприємства-замовника.

Планування

Наступним фактором успішної реалізації проекту впровадження ERP-системи є точне планування. Планування не тільки компанією-інтегратором, але й на підприємстві-замовникові. Витрачені на створення плану час і ресурси, дозволяє не тільки деталізувати вимоги і очікування, оцінити існуючі бізнес-процеси, але й мінімізувати ризики, уникнути внесення ряду додаткових змін, створити передумови для ефективної оптимізації бізнес-процесів.

Впровадження ERP не тільки IT проект

Часто під абревіатурою ERP розуміють тільки пакет програмного забезпечення, тому багато замовників розглядають впровадження ERP системи як IT проект. Але ERP – це організаційна стратегія, що включає як декларацію мети, так і інструменти та методики її досягнення. Розуміння ERP як стратегії забезпечить і потрібну інтеграцію, і оптимізацію бізнесу.

Поетапність підходу

Сучасні ERP-системи розділені на функціональні модулі. З одного боку це спрощує розгортання і налаштування ERP-системи, дозволяючи розділити проект на кілька етапів. З іншого, дозволяє впровадити на підприємстві модуль, який найповніше відповідає поточним потребам бізнесу, і відкласти впровадження решти модулів.

Як правило, спроба реалізації повномасштабного проекту одночасного «наскрізного» впровадження всіх основних модулів ERP системи не виправдовує ані очікувань, ані витрачених ресурсів. Повномасштабний реінжиніринг бізнес-процесів може не тільки підвищити вірогідність ризиків, але й поставить під загрозу існування бізнесу в цілому.

Як відомо, успіх проекту створюється до його старту. Успіх проекту створення ERP системи бере початок у меті та стратегії компанії. У вмінні правильно поставити і сформулювати мету, визначити шляхи її досягнення. Тільки у цьому випадку такий великий, дорогий і цікавий проект буде “приречений на успіх”.

Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501