Програма «Заробітна плата» служить для проведення розрахунків заробітної плати в організаціях і на підприємствах різних форм власності на території України. Для захисту інформації від несанкціонованого доступу існує система розподілу прав доступу із використанням імен і паролів користувачів. Програма підтримує ведення довідників підрозділів і кадрів. Кожний співробітник унікально ідентифікується табельним номером, який йому надають у відділі кадрів.

Програмний модуль «Облік авізо» служить для автоматизации обліку взаєморозрахунків між структурними підрозділами підприємства за допомогою реєстрації операцій у розрахунковому документі «Авізо». Авізо – офіційне оповіщення про зміни стану взаємних розрахунків, переказ коштів, пересилання товарів і т.п., яке направляє один контрагент іншому. Для роботи з програмою користувач має знати основи бухгалтерського обліку і володіти навичками роботи із ПК.

Програмний модуль «Банківські операції» служить для автоматизації процесів ведення банківських операцій. Він забезпечує достовірне надання інформації про стан коштів на розрахункових рахунках підприємства. Програма дозволяє вести одночасно кілька рахунків, транзитних рахунків і субрахунків у різній валюті. База даних модуля отримує інформацію про організації, банки і розрахункові рахунки, які знаходяться у цих банках, із бази даних програми «Загальні довідники». Також модуль може взаємодіяти із іншими складовими системи автоматизації підприємства для обміну даними.

Модуль “Кадровий облік” служть для ведення обліку співробітників в організаціях і на підприємствах різних форм власності. Програма повністю автоматизує процес ведення картотеки відділу кадрів, формує єдину базу даних про співробітників підприємства і дозволяє отримувати всі необхідні відомості, звіти та інші вихідні документи. Також у процесі роботи із кадровим обліком часто потрібно враховувати особисті дані різних людей, які не є співробітниками (наприклад, кандидатів на вакансію підприємства). Особисті дані про таких фізичних осіб представлені у формі індивідуальних карток  для кожної людини.

Програмний модуль «Штатний розклад» служить для ведення обліку співробітників в організаціях і на підприємствах різних форм власності на території України. Він відображає не тільки всю історію змін штатного розкладу, але й накази, на підставі яких ці зміни були виконані. Цей застосунок щільно взаємодіє з модулем ведення картотеки відділу кадрів (“Кадровий облік”).

Програма «Табельний облік» служить для автоматизації табельного обліку в організаціях і на підприємствах різних форм власності на території України. Використовуючи цей модуль, ви можете автоматизувати ведення графіків роботи і заповнення табелів із реєстрацією часу для співробітників підприємства. Для захисту інформації від несанкціонованих змін існує система розподілу прав доступу з використанням імен і паролів користувачів.

Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501