010Впровадження ERP-системи на підприємстві – з одного боку, це нові можливості для підприємства і бізнесу, з іншого – нові ризики. Подібний проект передбачає реструктуризацію основних функціональних складових бізнесу, а потім їхню подальшу інтеграцію. Проект впровадження ERP-системы потребує значних ресурсів: і фінансових, і людських, а успіх проекту завжди буде залежати від багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

За понад 20-річний досвід роботи ми отримали не тільки глибоке розуміння процесів впровадження з боку компанії-інтегратора. Ми змогли у процесі роботи з різними підприємствами визначити основні фактори внутрішнього середовища компанії-замовника, які добре впливають на кінцевий результат проектів.

Мета і стратегія

Проект ввпровадження ERP-системи не може існувати тільки тому, що назва проекту звучить як гарна ідея, а загальне впровадження подібного ПЗ – тренд у галузі. Впровадження ERP – завжди засіб досягнення мети.

У компанії завжди мають бути чітко сформульовані (не тільки якісно, але й кількісно!) стратегічні цілі, існувати розуміння шляхів їхнього досягнення. В свою чергу будь-яке ERP-рішення – інструмент реалізації бізнес-стратегії. Тому розуміння керівництвом і власниками компанії того, яким чином впроваджене програмне забезпечення підтримає реалізацію певних стратегічних цілей, стане одним із ключових факторів успіху проекту.

Кваліфікований консалтинг

Одиниці компаній і холдингів мають внутрішні ресурси із відповідною експертизою і досвідом, які дозволять реалізувати критично важливий проект впровадження ERP-системи. Переважно ще на етапі вибору ERP-системи компанія буде залучати зовнішніх експертів.

У компаніях-інтеграторах працюють групи консультантів, які мають великий практичний досвід і галузеву експертизу. Часто незалежні консультанти, які мають досвід роботи у проектах впровадження ERP-рішень, готові надати консультаційні послуги щодо вибору програмного продукту.

Критично важливим фактором у процесі вибору консультантів і експертів є їхній досвід роботи у галузі бізнесу замовника. Розуміння консультантом основних бізнес-процесів, ризиків, критеріїв якості і т.д. підвищить вірогідність прийняття вірного керівного рішення щодо вибору ПЗ.

Підвищить вірогідність, але не запропонує відповідальність за прийняте рішення. Тому на цьому етапі важливий не тільки вірний вибір консультанта, але й активна позиція топ-менеджерів, функціональних керівників підприємства-замовника.

Планування

Наступним фактором успішної реалізації проекту впровадження ERP-системи є точне планування. Планування не тільки компанією-інтегратором, але й на підприємстві-замовникові. Витрачені на створення плану час і ресурси, дозволяє не тільки деталізувати вимоги і очікування, оцінити існуючі бізнес-процеси, але й мінімізувати ризики, уникнути внесення ряду додаткових змін, створити передумови для ефективної оптимізації бізнес-процесів.

Впровадження ERP не тільки IT проект

Часто під абревіатурою ERP розуміють тільки пакет програмного забезпечення, тому багато замовників розглядають впровадження ERP системи як IT проект. Але ERP – це організаційна стратегія, що включає як декларацію мети, так і інструменти та методики її досягнення. Розуміння ERP як стратегії забезпечить і потрібну інтеграцію, і оптимізацію бізнесу.

Поетапність підходу

Сучасні ERP-системи розділені на функціональні модулі. З одного боку це спрощує розгортання і налаштування ERP-системи, дозволяючи розділити проект на кілька етапів. З іншого, дозволяє впровадити на підприємстві модуль, який найповніше відповідає поточним потребам бізнесу, і відкласти впровадження решти модулів.

Як правило, спроба реалізації повномасштабного проекту одночасного «наскрізного» впровадження всіх основних модулів ERP системи не виправдовує ані очікувань, ані витрачених ресурсів. Повномасштабний реінжиніринг бізнес-процесів може не тільки підвищити вірогідність ризиків, але й поставить під загрозу існування бізнесу в цілому.

Як відомо, успіх проекту створюється до його старту. Успіх проекту створення ERP системи бере початок у меті та стратегії компанії. У вмінні правильно поставити і сформулювати мету, визначити шляхи її досягнення. Тільки у цьому випадку такий великий, дорогий і цікавий проект буде “приречений на успіх”.

До компетенції комунального підприємства «Житлкомсервіс» відносяться всі питання щодо керування житловим фондом міста Харкова. Масштабний проект автоматизації житлово-комунального комплексу, що складався з кількох етапів, дозволив вивести на новий рівень керування ресурсами міста, оптимізувати взаємодію із постачальниками і безпосередніми споживачами послуг, він став кроком на шляху реформування галузі відповідно до сучасних стандартів і технологій.

Задачі, вирішені на підприємстві:

Тисячі співробітників, великий парк обладнання, обіг матеріалів і готової продукції – діяльність великого сучасного підприємства не може виконуватися без ефективного інструменту автоматизації. Проект впровадження системи, який включає обстеження, аналіз отриманих даних і розробку подальшої стратегії автоматизації фінансового обліку, виконували найкращі фахівці компанії, які потім забезпечили навчання персоналу і технічну підтримку систему далі.

Задачі, вирішені на підприємстві:

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній ПАТ “Центренерго” забезпечує тепловою та електричною енергією промислові центри нашої країни. Постійний моніторинг стану обладнання, а також ефективне планування регулярних та оперативних робіт щодо його обслуговування для підприємства є життєво необхідною умовою діяльності. Сучасний програмний інструмент автоматизації дозволив скоординувати роботу персоналу в кількох філіях підприємства, досягти зниження кількості аварійних ситуацій та підвищення рівня безпеки в цілому.

Задачі, вирішені на підприємстві:

Завдяки впровадженню сучасної системи автоматизації на підприємстві “Донецьккокс” вдалося оптимізувати виробничий процес в цілому, покращити контроль використання матеріалів і якості продукції, яку випускають, скоротити непотрібні витрати і зекономити додаткові ресурси. Використання мультифункціонального програмного продукту дозволило скоригувати взаємодію із постачальниками і покупцями для досягнення максимальної ефективності співробітництва.

Задачі, вирішені на підприємстві:
Інтерфейс Microsoft Dynamics AX, навчання і постійна підтримка з боку консультантів “ЕнТехЕко” забезпечили впевненість у роботі користувачів, а також потрібну оперативність і прозорість у плануванні, контроль над виконанням і формуванням звітної документації. На рівні керівництва міста прийняте рішення про підготовку планів подальшого розвитку “ЕТЕ:ЖКГ”.
Завдяки роботі професійної групи фахівців компанії “ЕнТехЕко” у реалізації поставлених задач проекту, виконана задача забезпечення точними обліковими даними, показані шляхи підвищення ефективності керування житлово-комунальним господарством міста, що дозволило нашим фахівцям не тільки підвищити оперативність прийняття керівниих рішень, але й своєчасно проводити аналіз витрат у місцях їх виникнення.
Автоматизація оперативного, бухгалтерського і податкового обліку сировини і готової продукції зі створенням єдиного комплексу керування фінансово-економічною діяльністю підприємства на базі програмного комплексу «Фінансова колекція», розробленого компанією «ЕнТехЕко», дозволило змістити акценти із рутинної роботи на аналіз діяльності. Під час виконання проекту був реалізований весь функціонал бухгалтерського обліку, складського обліку матеріалів і т.д., автоматизовані пакети статистичної, бухгалтерської і податкової звітності. Зараз у повному об’ємі автоматизовані всі функції облікових підрозділів, забезпечена цілодобова робота віддалених від центрального офісу підрозділів у системі, що доводить високий рівень професіоналізму фахівців компанії «ЕнТехЕко».

content_wordcloudОстаннім часом інтернет і соціальні мережі все активніше використовуються не тільки як інструмент В2С продажів, але й підтверджують свою ефективність як канал маркетингових комунікацій у В2В продажах.

Очевидно, що для В2В-компаній не можна застосувати досвід, який вже отримали у соціальних медіа колеги з В2С. Компаніям, які пропонують на рынку системи класу ERP чи інші високотехнологічні продукти, немає сенсу приваблювати аудиторію знижками, збирати лайки і репости. Наша основна задача – формувати і розширювати інформацію про нашу компанію і продукти, а також покращувати ставлення цільової аудиторії до них, створювати позитивний імідж компанії.

Придбання комплексного продукту на b2b-рынке не здійснюється спонтанно. Крім того, рішення про такі операції зазвичай приймає не одна людина, а певний комітет, який складається із кількох посадових осіб. Рішення у цьому випадку приймають після аналізу багатьох факторів, після тривалих перемовин із потенційними постачальниками і проведення конкурсу або тендера.

На подібне рішення важко вплинути. Але вплив сукупності факторів, які включають обізнаність і позитивне ставлення організаторів тендерів до компанії та її продуктів, імідж компанії як експерта у галузі, якому довіряють, до якого дослуховуються, необхідні для здійснення купівлі, у тому числі комплексних продуктів на В2В ринку.

Оновлення сайту компанії і опанування нових каналів маркетингових комунікацій зумовили створення сторінок компанії “ЕнТехЕко” у Facebook и Google+, створення екаунту у Twitter. Мета цієї активності – отримання репутації експерта у галузі впровадження ERP-систем за допомогою надання цікавої і важливої галузевої інформації, оцінок ринку, статистики і так далі. Крім просування контенту, ми використовуємо також методи неконтентного вдосконалення корпоративних екаунтів у соцмережах: посилання у підписах робочих та особистих Email, посилання в Email-розсилках, участь співробітників компанії в обговореннях у соцмережах.

Успішне просування компанії у соціальних медіа потребує часу, зусиль, планування і певних зобов’язань у довгостроковій перспективі, що стане основою для формування довіри, яка буде винагороджена лояльністю цільової аудиторії.

Статус сертифікованого партнера Microsoft (Micrisoft Certified Parthter) гарантує, що компанія “ЕнТехЕко” має у штаті достатню кількість фахівців для впровадження і підтримки рішень Microsoft Dynamics, має відповідний професіоналізм і глибоку галузеву експертизу. Як партнер Microsoft створює ефективні адаптовані рішення для керування бізнесом і забезпечує високий рівень сервісу на всіх етапах впровадження і підтримки рішень.

За результатами діяльності ТОВ “ЕнТехЕко” компанія Microsoft-Ukraine надала приз “Найкращий партнер 2014”. Таку високу оцінку компанія отримала завдяки унікальності своїх рішень, розроблених на платформі Microsoft Dynamics Ax. Автоматизована система керування житлово-комунальним господарством ЕТЕ ЖКГ, а також Автоматизована Система Керування Енергозберігаючих Компаній (АСК ЕK).

Логотип
Казахстан, 010000, Астана,
ул. Тараса Шевченко, 8/2,
ВП 5
Телефон:
+7 7172 95-44-501